Аналіз тесту з української мови та літератури ЗНО-2016

Аналіз тесту з української мови та літератури ЗНО-2016

 

Спеціалісти компанії ZNOUA провели аналіз тесту попереднього року з метою якіснішої підготовки спеціалістів. Дізнайтесь, які помилки допускали ваші попередники, щоб уникнути їх у майбутньому:

Загальна характеристика тесту

Загальний висновок: Компанія ZNOUA провела аналіз результатів тесту  ЗНО-2016 з української мови та літератури, виявивши, що в середньому в 4 завданнях із 58 абітурієтни роблять помилки через неуважність на тесті, що свідчить про відсутність психологічної складової в процесі підготовки. На основі аналізу можна зробити висновок, що в цілому абітурієнти приходять на тест, маючи недостатній рівень підготовки, оскільки більшіcть помилок виникає через поверхове засвоєння тем, незнання базових фактів та невміння застосовувати свої знання в нестандартних ситуаціях, тобто передусім через відсутність практики вирішення тестових завдань та написання аргументованого власного висловлення.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

Питання №1

Аналіз ZNOUA. Більшість учасників добре впоралась із цим завданням, проте 20% учнів усе-таки зробили помилки, що пов’язане з тим, що вони не вміють відрізняти відприкметниковий іменник від прикметника.

Порада від ZNOUA. Запам’ятайте, що поряд із прикметником завжди має бути іменник, від якого він залежний (чарівні долини, рицарські замки, оповиті бастіони). 

Питання №2

Аналіз ZNOUA. Другий за частотністю варіант Г обрали через нечасте вживання слова «освітянський» у загальному мовленні, а також через незнання лексичного значення близьких за написанням слів – паронімів.

Порада від ZNOUA. Для того, щоб уникнути подібних помилок, варто вивчити часто сплутувані пароніми, а також збільшувати власний словниковий запас.

 

Питання №3

Аналіз ZNOUA. Майже половина учасників обрала неправильні відповіді, що можна пояснити тим, що вони не знали правил чергування голосних, а також неуважністю, адже вони могли просто не помітити слова «ОКРІМ», без якого значення завдання змінюється.

ZNOUA рекомендує. Повторіть правила чергування голосних.

Порада від ZNOUA. Уважно читайте завдання та всі варіанти. Краще повернутися до правильного варіанту, ніж «не дійти» до нього.

 

 Питання №4

 

Аналіз ZNOUA. Третина учасників тестування обрала хибні варіанти В та Г через незнання винятків із правила, адже «преподобний» є словом церковного походження, тому пишеться із префіксом «пре» без значення «дуже», а «прізвище» належить до трьох слів, які мають префікс «прі».

ZNOUA рекомендує. Правопис префіксів можна повторити тут.

Порада від ZNOUA. При підготовці до ЗНО особливу увагу слід звертати на винятки з правил, виписувати їх в окремий зошит та обов’язково запам’ятовувати.

 

 Питання №5

Аналіз ZNOUA. Лише незначна частина всіх абітурієнтів впорались із цим завданням, тому що змогли відрізнити слова, що мають нульове закінчення, від тих, які його не мають взагалі.

Порада від ZNOUA. Варто запам’ятати, що не мають закінчень усі прислівники, дієприслівники, інфінітиви та дієслівні форми на -но, -то – тобто  всі невідмінювані слова. Якщо слово змінюється за відмінками (сорок – сорока), то в нього є закінчення, але воно називається «нульове».

 

 Питання №6

 

Аналіз ZNOUA. 75% учасників тестування обрали правильну відповідь, проте четвертина все-таки не змогла відповісти правильно через незнання правил побудови речення з дієприслівниковим зворотом.

Порада від ZNOUA. У реченнях із дієприслівниковими зворотами перевіряйте, щоб дію дієприслівника виконував підмет головного речення. Для цього спробуйте замінити дієприслівник на дієслово. Наприклад, «Хлопці переглянули фільм і поділились враженнями» – усе правильно, а «Він переглянув фільм і сподобався моїм друзям» має зовсім нелогічний  вигляд.

 

Питання №7 

 

Аналіз ZNOUA. Лише половина учасників обрала правильну відповідь, що можна пояснити неуважністю та сплутуванням називаного й знахідного відмінків іменників-неістот, що мають однакові форми, але відрізняються контекстом.

Порада від ZNOUA. Для того, щоб правильно визначити відмінок, відшукайте це слово в тексті й перевірте, яке запитання до нього логічно поставити. Відмінки ми визначаємо лише залежно від контексту.

 

Питання №8 

Аналіз ZNOUA. Майже половина абітурієнтів не знайшли правильну відповідь, не зрозумівши специфіки завдання або ж неправильно відчувши відмінність у значенні запропонованих слів.

Порада від ZNOUA. У таких завданнях можна спробувати підставити всі слова в речення й проаналізувати, чи змінюється значення (те слово, яке змінить значення речення, і буде зайвим). Окрім того, потрібно звертати увагу на контекст, адже там можуть бути слова, які підкажуть правильну відповідь («заламувати руки» – сталий вислів).

 

Питання №9 

Аналіз ZNOUA. Це завдання виявилось складним для абітурієнтів тому, що тут потрібно пам’ятати багато правил з пунктуації й вміти застосовувати їх на практиці. Пунктуаційна помилка міститься в третьому реченні: пропущена кома між частинами складнопідрядного речення (перед «якщо»).

ZNOUA рекомендує. Ознайомитись із правилами пунктуації в українській мові можна тут.

Порада від ZNOUA. Правил, згідно з якими ми розставляємо розділові знаки в реченнях, є чимало, тому тут дуже важливим є не лише вивчити їх, а й тренуватись, виконувати тестові завдання, особливо такого типу, як бувають на ЗНО. Так ви зможете натренуватися й легко впоратись із подібним завданнями на реальному тесті.

 

 

Питання №10

Аналіз ZNOUA. Велика частина учнів обрала хибні варіанти А та Г, тому що в цих реченнях є невеликі частини, виділені комами, які можна сплутати з відокремленим означенням (у першому реченні – однорідний член, у п’ятому – уточнювальні слова).

ZNOUA рекомендує. Повторити тему «Відокремлені члени речення», а зокрема прочитати про відокремлене означення можна тут.

Порада від ZNOUA. Уважно читайте завдання й шукайте в тексті те, про що вас питають: не просто щось «відокремлене», а власне відокремлене означення.

 

Питання №11

Аналіз ZNOUA. Лише 27% учасників ЗНО зуміли знайти правильну відповідь на це запитання. Річ у тім, що тут для правильного вирішення потрібно знати правила з фонетики (розділу мови, що вивчає звуки): правила асиміляції приголосних, спрощення в групах приголосних у вимові, розрізнення м’яких та твердих приголосних звуків, наявності звуків дж та дз, що на письмі позначаються двома літерами, тощо.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про тему «Фонетика».

Порада від ZNOUA. Тема асиміляцій є досить складною, тому потребує багато практики. Пам’ятайте, що запорука успіху на ЗНО – це не лише вивчення теорії, а й вміння використовувати отримані знання на практиці!

 

Питання №12

 

Аналіз ZNOUA. 21% учасників обрав хибну відповідь Г, тому що в цьому рядку наведена пара слів, де одне слово є українським, а інше – запозиченим. Незнання лексичного значення запозиченого слова або ж сплутування антонімів із синонімами – найчастіші причини помилки в такому завданні.

ZNOUA рекомендує. Інформацію про антоніми можна переглянути тут. Також прогляньте список запозичених слів та питомих українських відповідників.

Поради від ZNOUA. Потрібно навчитися добре розрізняти антоніми, синоніми, омоніми й пароніми, щоб не помилятися в таких завданнях. Також варто збагачувати свій словниковий запас словами іншомовного походження та знати їхні українські відповідники (наприклад, акліматизований – пристосований, асиміляція – уподібнення).

 

Питання №13

Аналіз ZNOUA. Щоб не помилитись у цьому завданні, потрібно знати правила на подвоєння та подовження приголосних.

ZNOUA рекомендує. Подвоєння та подовження приголосних.

Порада від ZNOUA. Перед тим, як шукати відповідь, пригадайте правила та спробуйте застосувати їх до всіх слів у рядках. У кожному рядку має бути слово, яке виявиться зайвим, тобто в ньому не буде подвоєння: А – радістю (коли є вже два приголосних підряд, третій ми не можемо дописати), Б – жовчю (те саме правило) та довгожданий (дієприкметники завжди без подвоєння), Г – зроблений (дієприкметник), Д – студений (дієприкметник).

 

Питання №14

Аналіз ZNOUA. Понад 20% учасників тестування обрали неправильну відповідь Г, що свідчить про їхню неуважність. Є правило, згідно з яким прислівники з префіксом «по» та суфіксами «и» або «ому»/«ему»/«єму» пишуться після «по» через дефіс. Проте у варіанті Г маємо слово «потихеньку» – у ньому є префікс «по», але суфікс «у», який не входить у перелік з правила.

ZNOUA рекомендує. Повторити й вивчити правила правопису прислівників можна тут.

Порада від ZNOUA. Уважно читайте завдання та відповіді. Краще витратити зайву хвилину на прочитання слів, аніж зробити помилку через неуважність.

 

Питання №15

Аналіз ZNOUA. Це питання суто на знання правил спрощення приголосних.

ZNOUA рекомендує. Прочитати правила можна тут.

Порада від ZNOUA. Вчіть правила, тренуйтесь на практиці, а особливу увагу звертайте на винятки (вони є чи не в кожному правилі).

 

 

 

Питання №16

Аналіз ZNOUA. Майже 30% учасників обрали варіант Д, тому що вони користувались правилом «слуху» (коли вимовляємо «задзеленчати», чуємо м’який звук «нь»), що не завжди «спрацьовує» правильно. Потрібно знати, у яких випадках написання м’якого знака в словах є виправданим, зокрема пам’ятати, що після «н» перед шиплячими приголосними (ж, ч, ш, дж) ми НЕ ставимо м’якого знака.

ZNOUA рекомендує. Повторіть правила написання м’якого знака.

Порада від ZNOUA. Не зловживайте методом «слуху». Користуйтесь ним лише тоді, коли зовсім не пам’ятаєте правила або не бачите інших підказок.

Питання №17

Аналіз ZNOUA. Лише 37% усіх абітурієнтів знайшли правильну відповідь у цьому завданні, адже в рядку Д є уточнювальне слово «ще», а в правилі зазначено, що коли при слові є уточнювальні слова, то воно буде писатись із «не» окремо. Це свідчить про те, що інші учасники погано засвоїли це правило.

ZNOUA рекомендує. Повторіть правила написання частки «не» з різними частинами мови.

Порада від ZNOUA. Пам’ятайте, що знання правил – це основа, на якій мають ґрунтуватись ваші знання з української мови, тому не варто цим легковажити.

 

Питання №18

 

Аналіз ZNOUA. Це завдання перевіряє знання кількох правил: відмінювання іменників м’якої групи, розрізнення закінчень –а(я)/-у(ю) в родовому відмінку іменників ІІ відміни, узгодження числівників з іменниками та утворення ступенів порівняння прикметників. У цьому завданні можна також схитрувати й спробувати «вирахувати» правильну відповідь відповідно до того, як повторюються варіанти в рядках. Проте такий спосіб не завжди може допомогти.

ZNOUA рекомендує. Перегляньте правила відмінювання іменників ІІ відміни, узгодження числівників з іменниками та утворення ступенів порівняння прикметників.

Порада від ZNOUA. У таких завданнях пригадуйте правила, шукайте варіанти, у яких ви впевнені, а тоді вже підбирайте інші слова. Обов’язково розпочинайте з правил, а не з «вираховування».

 

Питання №19

 

Аналіз ZNOUA. Четвертина учасників тестування помилилась у цьому досить легкому завданні, тому що не зрозуміла специфіки тесту або не помітила частки «НЕ», без якої умова має зовсім інший зміст.

Порада від ZNOUA. При читанні завдання особливу увагу звертайте на наявність слів «НЕ», «ОКРІМ», бо, хоч вони й виділені великими літерами, учні часто не помічають їх. Такі слова варто навіть підкреслювати або обводити ручкою, щоб не помилитись при пошуку правильної відповіді.

 

Питання №20

 

Аналіз ZNOUA. Завдання на редагування та визначення лексичних або стилістичних помилок часто є складними для абітурієнтів, тому що тут треба знати не правила, а конкретні слова та сполуки слів, тобто мати хороший словниковий запас.

ZNOUA рекомендує. Прогляньте перелік лексичних помилок, які найчастіше трапляються в мовленні.

Порада від ZNOUA. Запам’ятайте, що сполучник «по» в українській мові вживається досить рідко: лише тоді, коли він в прямому значенні означає «по чомусь» (наприклад, «вишивати по шовку») або передає певну повторюваність («роздали по яблуку»), але найчастіше сполука слів з «по» буде неправильною в українській мові (на відміну від російської).

 

Питання №21

 

Аналіз ZNOUA. 60% учасників знайшли правильну відповідь, адже зрозуміли завдання та спробували замінити виділене слово на порівняльний зворот («вороном глянув» – «глянув мов ворон»).

Порада від ZNOUA. Якщо в завданні вам потрібно щось замінити, то спробуйте зробити таку трансформацію в усіх рядках – лише в одному вона буде звучати правильно та логічно.

 

Питання №22

 

Аналіз ZNOUA. У всіх варіантах цього завдання є однорідні члени речення (вода й повітря, автомобілі й електростанції, очищення й транспортування, науковці й організації). Лише у варіанті Г слова «світ» та «Захід» ми не можемо назвати однорідними, адже захід є частиною світу. Щоб правильно знайти відповідь на це завдання, достатньо було прочитати всі речення та подумати логічно.

Порада від ZNOUA. Не в усіх завданнях перевіряють знання правил, тому не забувайте про логічне мислення, «відчуття мови» та власну інтуїцію.

 

Питання №23

 

Аналіз ZNOUA. Майже 30% абітурієнтів обрали відповідь Д, тому що в цьому рядку є сполучник сурядності «і». Проте для визначення складносурядного речення лише наявності сурядного сполучника недостатньо. Потрібно також, щоб у двох частинах речення були різні граматичні основи. Якщо поєднати початковий фрагмент з реченням Д, то ми побачимо, що там одна граматична основа, у якій є два присудки, що стосуються одного підмета: «Сніжок притрусив… і перетворив». Правильним є варіант В, адже тут, окрім сурядного сполучника «а», є інші підмет та присудок: «Сніжок притрусив, а вечір видався теплим».

ZNOUA рекомендує. Інформацію про складносурядні речення можна повторити тут.

Порада від ZNOUA. Визначаючи складне речення, передусім звертайте увагу на те, що в ньому повинно бути дві граматичні основи, а вже потім шукайте потрібний сполучник.

 

Питання №24

 

Аналіз ZNOUA. Лише 45% учнів правильно дібрали всі чотири відповідники, а 8% не змогли правильно визначити жодного. Це пов’язано з тим, що у своєму мовленні ми часто використовуємо іншомовні слова, проте не завжди замислюємось над тим, які є їхніми відповідниками в українській мові.

ZNOUA рекомендує. Список запозичених слів та питомих українських відповідників можна переглянути тут.

Порада від ZNOUA. Добираючи синоніми, спробуйте ввести слова в речення й проаналізувати чи можливо вжити обидва слова в цьому реченні без зміни значення.

 

Питання №25

 

Аналіз ZNOUA. Складність цього завдання полягає в тому, що в запропонованих реченнях виділені нетипові засоби вираження тих чи інших членів речення. Наприклад, в А «глечика не поб’ють» – фразеологізм, який є одним членом речення й у цьому контексті є присудком. У варіанті Б «учорашнє»– прикметник, що перейшов в іменник і виступає в ролі підмета. У – «з вишень» – поєднання прийменника з іменником, що в цьому реченні є означенням (кисіль – який? – з вишень).

ZNOUA рекомендує. Повторити тему «Члени речення» можна тут

Порада від ZNOUA.Для того щоб правильно визначити члени речення, потрібно перш за все ставити запитання, а вже потім звертати увагу на спосіб вираження. Також запам’ятайте, що фразеологізм завжди виступає одним членом речення.

 

 

Питання №26

 

Аналіз ZNOUA. Це завдання перевіряє знання видів складнопідрядного речення та вміння їх визначати. Лише 35% учасників тестування правильно утворили всі чотири пари відповідностей.

ZNOUA рекомендує. Повторіть види підрядних речень.

Порада від ZNOUA. Щоб правильно визначити вид складнопідрядного речення, потрібно ставити запитання від головної частини до другорядної (затрималася… чому? тому що… – це причина). Зверніть увагу, у більшості випадків сполучні засоби можуть бути однаковими для різних видів підрядних речень, проте сполучник «так що» (без коми між словами) є яскравим маркером підрядного наслідку.

 

Питання №27

 

Аналіз ZNOUA. Це завдання видалось досить складним для 24% абітурієнтів, які не змогли правильно встановити жодної відповідності. Щоб виконати це завдання, потрібно володіти знаннями з кількох тем («Розділові знаки в безсполучниковому реченні», «Розділові знаки в складнопідрядному реченні», «Розділові знаки в складносурядному реченні», «Розділові знаки при відокремлених членах речення»), вміти їх застосовувати в новій ситуації. Окрім того, треба вміти правильно визначати види складних речень та знаходити відокремлену обставину.

ZNOUA рекомендує. Повторіть зазначені теми:

Порада від ZNOUA. У такому завданні варто розпочати з визначення видів складного речення, а потім знайти відокремлену обставину.

Питання №28

Аналіз ZNOUA. Майже 63% вступників не змогли правильно визначити всі частини мови в реченні. Це можна пояснити тим, що в завданні поданий складний випадок: слово «навколо» може бути прийменником або прислівником (залежить від контексту).

ZNOUA рекомендує. Інформацію про частини мови можна знайти тут. 

Порада від ZNOUA. Починайте визначення частин мови із тих, які ви точно знаєте. Найлегшими тут є дієприслівник (що роблячи? що зробивши?) – «вихопившись». Також слово «щороку» неможливо віднести до жодної іншої частини мови, окрім прислівника. Відповідно «навколо» – прийменник. І залишилось «яких», що не може бути сполучником, тому це займенник. Для успішного складання ЗНО потрібно знати частини мови та вміти їх визначати. Потренуйте цю тему особливо уважно, оскільки вона є ключовою для багатьох інших.

 

Читання й аналіз тексту

 

Питання №29

 

Аналіз ZNOUA. Зазвичай завдання «Читання й аналіз тексту» є нескладними, адже перевіряють здатність розуміти та аналізувати українськомовний текст. У цьому питанні правильним є варіант В, тому що в тексті згадуються нобеліанти не лише з медицини, а й інших галузей, наприклад, економіки:

 

Порада від ZNOUA. У таких завдання перевіряйте кожне твердження, шукайте його підтвердження в тексті.

 

Питання №30

 

Аналіз ZNOUA. Це питання виявилось легким для більшості абітурієнтів, оскільки відповідь на нього можна легко знайти, уважно прочитавши текст. Соціологія жодного разу не згадувалась у тексті, тому саме варіант Г є правильним.

Порада від ZNOUA. Уважно читайте завдання, звертайте увагу на слова «НЕ» та «ОКРІМ»: якщо їх не побачити, то питання набуває протилежного змісту.

 

Питання №31

 

Аналіз ZNOUA. Лише 40% учасників тестування впорались із завданням. Річ у тім, що багато абітурієнтів неправильно зрозуміли акцент у запропонованому реченні. Головним у ньому є те, що завдяки Нобелівській премії світ дізнається про різноманітні ідеї. А прикметник «скромні» швидше свідчить про тактовність автора, а не про недооцінку своїх здобутків.

Порада від ZNOUA. У такому завданні потрібно правильно визначити акцент у запропонованому реченні й варіантах.

 

Питання №32

 

Аналіз ZNOUA. Це завдання видалось легким, тому 79% учнів з ним упорались. Це пояснюється тим, що загальний зміст тексту був досить прозорим і зрозумілим.

Порада від ZNOUA. Читаючи текст, звертайте увагу не лише на окремі моменти, а намагайтеся зрозуміти його загальний зміст.

 

Питання №33

 

Аналіз ZNOUA. 18% абітурієнтів обрали варіант Б, тому що в ньому є певна логіка: громадяни України не стали лауреатами, тому що в той час жили в інших країнах та мали інше громадянство. Але тут варто пошукати проблему глибше – чому вони жили в інших державах? І на це запитання відповідає уривок з варіанту В, саме тому цей варіант є правильним.

Порада від ZNOUA. Шукаючи відповідь на запитання, мисліть не поверхнево, а старайтесь зрозуміти суть запитання та знайти найбільш повну та точну відповідь на нього.

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

Питання №34

Аналіз ZNOUA. Незнання місця й часу подій у творах. 17% вступників обрали варіант Д, тому що тексти «Дума про Марусю Богуславку» та «Бондарівна» часто плутають.

ZNOUA рекомендує. Тут можна переглянути інформацію з теми «Фольклор».

Порада від ZNOUA. Для успішного складання ЗНО обов’язково потрібно знати, де та коли відбуваються події у творах. Постарайтесь вивчити й не плутати.

 

Питання №35

Аналіз ZNOUA. Більше половини абітурієнтів не впорались із завданням через незнання текстів.

Порада від ZNOUA. Базою знань з літератури є прочитані тексти, тому обов’язково ознайомтеся з усіма! Корисно також робити свій власний короткий переказ змісту, який можна записувати в окремий зошит. Таким чином перед ЗНО ви зможете швидко повторити всі твори.

 

Питання №36

 

Аналіз ZNOUA. Незнання тексту.

 

ZNOUA рекомендує. Детальніше про «Енеїду» Івана Котляревського.

 

Порада від ZNOUA. Коли потрібно визначити, з якого твору цитата, шукайте в ній ключові слова (тут «троянці», «латиняни», «жупани й кобеняки українського козацтва»). Твір, у якому троянці схожі на українських козаків, лише один – «Енеїда» І. Котляревського.

 

 

Питання №37

 

Аналіз ZNOUA. Незнання тексту та понять теорії літератури.

ZNOUA рекомендує. Інформація про «Марусю», а також про сюжетні елементи.

Порада від ZNOUA. Для успішного складання ЗНО потрібно знати не лише тексти, а й деякі поняття з теорії літератури. Усі поняття, які потрібно знати, прописані в програмі ЗНО з цього предмету.

 

Питання №38

 

Аналіз ZNOUA. Незнання присвят творів.

ZNOUA рекомендує. Переглянути список присвят можна тут.

Порада від ZNOUA. Обов’язково звертайте увагу на те, чи має твір присвяту, і якщо має, то кому. Творів з присвятами в програмі є небагато, тому постарайтеся вивчити всі.

 

Питання №39

 

Аналіз ZNOUA. Невміння аналізувати цитати.

Порада від ZNOUA. Якщо не пам’ятаєте такої цитати з твору, то постарайтеся логічно подумати, про кого вона може бути. Тут маємо таку підказку «лицарство козацьке», тобто це мав сказати козак. А серед запропонованих варіантів у нас лише Кирило Тур належить до козацтва.

 

Питання №40

 

Аналіз ZNOUA. Незнання текстів, невміння аналізувати запитання.

Порада від ZNOUA. Зовсім не обов’язково знати, хто зображений на фото, можна проаналізувати запитання: вказано, що це «видатний український полководець». Хіба спадає на думку ще хтось, окрім Богдана Хмельницького? А далі вже треба знати тексти творів, адже в вірші «Delibertate» є рядки, у яких автор звертається саме до цього політичного діяча.

 

Питання №41

 

Аналіз ZNOUA. Незнання текстів.

ZNOUA рекомендує. Інформацію про роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні» можна знайти тут.

Порада від ZNOUA. Ви вже знаєте, що для успішного складання ЗНО з української літератури, потрібно звертати увагу на деталі. Окрім цього, треба знати загальні відомості про твір, а саме: тему та ідею.

 

Питання №42

 

Аналіз ZNOUA. Невміння працювати з цитатами.

ZNOUA рекомендує. Пригадайте інформацію про трагікомедію «Мартин Боруля».

Порада від ZNOUA. Готуючись до ЗНО, звертайте увагу на основні цитати з твору та запам’ятовуйте ключові слова в них (тут «дворянство», про яке йдеться лише в трагікомедії «Мартин Боруля»).

 

Питання №43

 

Аналіз ZNOUA. Незнання текстів.

Порада від ZNOUA. Вірші рекомендуємо вивчити напам’ять. Це не лише знадобиться вам під час складання ЗНО, а й допоможе розвивати можливості власної пам’яті. 

 

Питання №44

 

Аналіз ZNOUA. Незнання псевдонімів авторів, пар автор-твір.

ZNOUA рекомендує. Інформацію про письменників та їхні псевдоніми можете знайти тут.

Порада від ZNOUA. Для успішного складання ЗНО не потрібно детально вивчати біографію письменників, але псевдоніми обов’язково треба знати. Також зверніть увагу, що потрібно пам’ятати, хто що написав. Тренуйтесь у запам’ятовуванні пар автор-твір.

 

Питання №45

 

Аналіз ZNOUA. Незнання присвят творів.

Порада від ZNOUA. Під час підготовки до тесту читайте не лише твори, а й критику до них, щоб не пропустити важливої інформації.

 

Питання №46

 

Аналіз ZNOUA. Незнання часу подій у творах.

Порада від ZNOUA. Окрім «географії» творів, потрібно ще знати час, коли відбуваються описані події, тому звертайте на це увагу.

 

Питання №47

 

Аналіз ZNOUA. Незнання текстів творів, основних героїв.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про твір «Мина Мазайло».

Порада від ZNOUA. Великою підказкою в самому запитанні є ім'я Мокій – герой з таким іменем є лише в комедії «Мина Мазайло». Потрібно лише пригадати, хто із запропонованих у варіантах героїв також діє в цій п’єсі. Як бачите, варто запам’ятовувати всіх героїв з одного твору та вміти їх поєднувати.

 

Питання №48

 

Аналіз ZNOUA. Незнання теорії літератури.

Порада від ZNOUA. Для правильно вирішення цього завдання потрібно знати, що саме Остап Вишня творив у жанрі «усмішки». Звертайте увагу на жанрові «уподобання» письменників.

 

Питання №49

Аналіз ZNOUA. Незнання тексту, неуважність.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про «Місто» В. Підмогильного: http://www.ukrclassic.com.ua/113-pidmogilnij-valer-yan/2467-analiz-romanu-misto-v-pidmogilnogo

Порада від ZNOUA. Знову ж таки, звертайте увагу на ключові слова. Тут яскравою підказкою є слова «місто» та «село». Запам’ятайте: якщо в питанні йдеться про місто, то швидше за все, це роман Підмогильного.

 

Питання №50

 

Аналіз ZNOUA. Незнання тексту віршів.

Порада від ZNOUA. Вірші В. Стуса часто є складними для запам’ятовування, тому що вони наповнені філософськими поняттями, застарілими словами або ж неологізмами. Перетворіть цей недолік на перевагу – впізнавайте вірші В. Стуса саме за цими особливостями.

 

Питання №51

 

Аналіз ZNOUA. Незнання тексту, сплутування героїв одного твору.

ZNOUA рекомендує. Інформація про роман у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко.

Порада від ZNOUA. У цьому запитанні всі персонажі, наведені у варіантах відповідей, взяті з одного твору, тому дуже важливо навчитися їх розрізняти, тобто пам’ятати їхні ключові характеристики.

 

Питання №52

 

Аналіз ZNOUA. Незнання тексту, нюансів.

 

Порада від ZNOUA. Для того, щоб жоден нюанс не заховався від вас, читайте твори повністю. Адже в скорочених варіантах дрібні деталі часто не зазначені. 

 

 

Питання №53

 

Аналіз ZNOUA. Незнання теорії літератури, а саме – літературних напрямів.

ZNOUA рекомендує. Дізнайтесь більше про літературні напрями тут.

Поради від ZNOUA. Окрім текстів та біографій авторів, не забувайте про теорію літератури. Обов’язково повторіть інформацію про літературні напрями. До речі, як показує практика, якщо в 53 запитанні йдеться про літературний напрям, то правильна відповідь – постмодернізм!

 

Питання №54

 

Аналіз ZNOUA. Незнання героїв літературних творів.

Порада від ZNOUA. Звертайте увагу не лише на головних, а й на другорядних героїв, тому що їхні імена часто використовують у подібних завданнях на ЗНО.

 

Питання №55

 

Аналіз ZNOUA. Незнання літературних напрямів.

Порада від ZNOUA. Щоб краще запам’ятати все та систематизувати знання з літератури, створюйте власні таблички.

 

Питання №56

 

Аналіз ZNOUA. Незнання персонажів твору.

Порада від ZNOUA. Не забувайте виписувати імена всіх персонажів твору собі в конспект під час читання текстів! Це справді допоможе їх краще запам’ятати.

 

Питання №57 

 

Аналіз ZNOUA. Неуважність, незнання біографічних відомостей та особливостей творчості.  

Поради від ZNOUA. Для успішного вирішення завдань із цитатами не потрібно завчати всі цитати про письменників. Достатньо скористатись підказками, тобто ключовими фразами, які є в кожній із цитат. Тоді відповідь буде очевидною. Наприклад, «історичний роман» має одразу у вас асоціюватись із П. Кулішем, «сорок років» – із «Мойсеєм» І. Франка, «Вершники» – це назва роману Ю. Яновського, а «Україну в огні» написав О. Довженко. Пам’ятайте, що в таких питаннях завжди є одна зайва цитата. 

Питання №58 (власне висловлення)

 

Аналіз ZNOUA. Незнання структури власного висловлення, невміння підібрати вдалі приклади до аргументів, порушення норм української літературної мови.

ZNOUA рекомендує. Підказки щодо написання твору у форматі ЗНО можна знайти тут  і тут.

Поради від ZNOUA. Твір – важливий елемент тесту, адже може принести вам аж 20 балів! Незнання структури власного висловлення призводить до втрати 12 балів із 20 (навіть при абсолютно грамотному написанні шкільного варіанта твору-роздуму). Не забувайте, що твір на ЗНО – це не шкільний твір-роздум. Це власне висловлення має особливі вимоги, яких варто дотримуватися. І це обов’язково стане запорукою успіху. І, звичайно ж, старайтесь робити якомога менше помилок.


 

Юліана Зелена

 

Аналіз підготувала

викладач української мови та літератури в компанії ZNOUA

магістр Інституту філології КНУ імені Т. Шевченка


за спеціальністю «Лінгвістика у суспільній комунікації: українська мова та іноземна мова»

Юліана Зелена

 

 

 

 

Хочеш першим дізнаватись новини про ЗНО?

Заповни форму і отримуй найсвіжішу інформацію для ефективної підготовки до ЗНО.


Бути в курсі останніх новин ЗНО

Ми проти спаму. Ваша особиста інформація ніколи не буде передаватися стороннім особам

Вау, тепер отримати 200 балів на ЗНО ще простіше!

Чекай на наше «дякую» на свої пошті. Обіймаємо.

Коментарі

Про насМи в Києві

Ми у Львові

Ми у Запоріжжі

Що ми пропонуємо

Франшиза

©  ZNO.UA - всі права захищено. Копіювання дозволяється лише за умови розміщення активного клікабельного посилання на ZNO.UA