Аналіз тесту з біології ЗНО-2016

Аналіз тесту з біології ЗНО-2016

Компанія ZNOUA провела аналіз тесту попереднього року з метою якіснішої підготовки спеціалістів. Дізнайтесь, які помилки допускали ваші попередники, щоб уникати їх у майбутньому:

 

Загальний висновок: Компанія ZNOUA провела аналіз результатів тесту ЗНО 2016 з біології, виявивши, що більшість учасників ЗНО приходять на тест, маючи поверхневі знання з тем, що входять до шкільної програми, роблячи помилки як у питаннях, що стосуються базових навичок з предмету, так і в тих, де перевіряється розуміння більш складних біологічних закономірностей. Багато некоректних відповідей абітурієнти дають, неправильно проаналізувавши умову завдання або не володіючи візуальним орієнтуванням, наочним знанням прикладів. Традиційно незрозумілими для учасників залишаються задачі з генетики. Такий висновок можна зробити, якщо оцінити відсоток абітурієнтів, які дали хибні відповіді саме на ці завдання.

Питання №1

 

Аналіз ZNOUA. Майже 14% учасників ЗНО обрали відповідь Г, мабуть, зробивши акцент на словах «негативний вплив» в умові і пов’язавши їх з боротьбою зі шкідниками, однак ключовими ж є поняття «антибіотики» (органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами в природі для захисту від інтервенції інших видів мікроорганізмів та володіють здатністю пригнічувати розвиток або вбивати цих мікробів) та «фітонциди» (біологічно активні речовини, що утворюються рослинами, які вбивають чи пригнічують зростання й розвиток бактерій, мікроскопічних грибів та інших форм мікроорганізмів). Отже, наведені біологічно активні речовини діють лише проти мікроорганізмів, котрі й є збудниками бактеріальних захворювань.

Порада від ZNOUA. Завдання ЗНО не завжди розраховані на конкретні знання з певної теми. Іноді треба орієнтуватися на загальну ерудицію й дані з суміжних галузей до того предмету, який складаєте. У будь-якому разі слід завжди уважно аналізувати умову завдання й не звертати уваги на певну емоційну забарвленість тих чи інших варіантів відповідей, яка може слугувати «пасткою», що відводить від правильних відповідей.

 

Питання №2

Аналіз ZNOUA. На першому рисунку зображена рослина – представник відділу Папоротеподібних (організмовий рівень організації живого), на другому – молекула ДНК (молекулярний), на третьому – добре всім відомий їжак (організмовий) і на четвертому – мітохондрія (клітинний). Розуміючи, що зображено на малюнку, можна дати правильну відповідь, опираючись лише на логіку, але логіку біологічну: потрібно враховувати, наскільки автономні ці організми, на якій сходинці в обміні речовин та енергії знаходяться і т.д.

ZNOUA рекомендує. Тут можете знайти матеріал про рівні організації живої матерії та навіть презентацію на дану тему з ілюстраціями.

Порада від ZNOUA. Схожі завдання – на визначення рівня організації живої матерії - зустрічаються в ЗНО майже кожного року, тож важливо орієнтуватися в них і вміти наочно відрізняти представників того чи іншого рівня. Ніколи не ставте біологічні об’єкти на один рівень лише через зовнішню подібність!

 

Питання №3

Аналіз ZNOUA. Майже половина всіх учасників ЗНО зробила помилку в цьому завданні, що пояснюється труднощами в запам’ятовуванні основних елементів, що входять до складу живих організмів і їх значення.

ZNOUA рекомендує. Корисна інформація про елементний склад організмів у вигляді структурованих таблиць за посиланням: https://goo.gl/8wqzIr.

Порада від ZNOUA. Щоб легше запам’ятовувати роль кожного елемента в клітині та організмі, цікавтеся патологіями, викликаними дефіцитом або надлишком кожного елемента, ендемічними захворюваннями тощо.

 

Питання №4

Аналіз ZNOUA. Кожен 4 учасник ЗНО обрав варіант А, не знаючи основ біохімії, адже целюлоза , до прикладу, основний структурний компонент клітинної стінки всіх рослин і за логікою тих, хто помилився, вона – моносахарид, але хіба куштуючи капусту ми відчуваємо солодкий смак? Ні, а це є одною з основних властивостей цієї сполуки.

ZNOUA рекомендує. Тут можете знайти основні відомості про найважливіші органічні сполуки в організмах, щоб уникнути неправильних відповідей в таких нескладних завданнях.

Порада від ZNOUA. Питання чудово ілюструє, що важливо робити акцент не лише на предмети, які потрібні для вступу, адже тим, хто володіє шкільним рівнем хімії, у цьому завданні навіть не знадобилися б навички суто з біології.

 

Питання №5

Аналіз ZNOUA. Застосовуємо правила еквівалентності Чаргаффа: якщо гуанілових нуклеотидів 42%, то цитозинових також 42%  - разом 84%. Від 100% усіх наявних в ділянці ДНК нуклеотидів віднімаємо знайдені 84% і отримуємо 16%. На цьому етапі зупинилися 30% учасників ЗНО, хоча знайдене число – не відповідь, а лише сума аденінових і тимінових нуклеотидів, таким чином, щоб знайти лише тимінові ділимо 16% навпіл (знову ж таки за правилом еквівалентності) і отримуємо 8%.

ZNOUA рекомендує. Повторити інформацію про нуклеїнові кислоти та правила еквівалентності Чаргаффа можна за посиланням: https://goo.gl/qc4Mt1.

Порада від ZNOUA. Під час тесту пишіть навіть найлегші розрахунки, а не розв’язуйте усно: часу ви витратите небагато, але уникнете помилок через нерви та неуважність. Робіть перевірку, не покладайтеся на те, що якщо ви знайшли відповідь, ідентичну вашим розрахункам, то вона 100% правильна. Розробники ЗНО навіть неправильні відповіді «підганяють» під можливі помилки, які можна зробити.

 

Питання №6

Аналіз ZNOUA. Мабуть, 19% учасників ЗНО, які обрали варіант Б, керувалися тим, що у твердженні йшлося про розмноження клітин, отже, це має стосунок до хромосомної теорії спадковості. Насправді ж, формулювання тези досить чітке й типове для клітинної теорії Шлейдена, Швана і Вірхова.

ZNOUA рекомендує. Прочитайте і запам’ятайте клітинну теорію раз і назавжди тут.

Порада від ZNOUA. У ЗНО «люблять» клітинну теорію, тож вивчити її треба обов’язково, тим паче вона дійсно закладає «фундамент» у вивченні клітинного рівня організації життя.

 

Питання №7

 

Аналіз ZNOUA. 40% учасників ЗНО не змогли дати коректної відповіді на це питання, хоча вакуолі, що заповнені клітинним соком, – характерна риса, яка відрізняє рослинні клітини.

ZNOUA рекомендує. Порівняльну характеристику рослинної та тваринної клітин читайте тут.

 

Питання №8

Аналіз ZNOUA. На рисунку зображений повітряно-кров’яний бар’єр у легені, де цифрою 1 позначено просвіт альвеоли, 2 – плазматичну мембрану ендотеліоцита, 3 – еритроцит у просвіті капіляра і 4 – ендотеліоцит – власне ту клітина, яка утворює стінки капіляра.

Порада від ZNOUA. Щоб заробити свій бал за подібне завдання не обов’язково достеменно знати, що за структура зображена на рисунку, головне – розуміти і пам’ятати як виглядають найважливіші клітинні компоненти і орієнтуватися вже за ситуацією, методом виключення неправильних варіантів.

 

Питання №9

Аналіз ZNOUA. Факт, що з завданням впоралися лише 38% учасників ЗНО, свідчить про те, що рівень знань про органели клітин та їх функції залишає бажати кращого, а також доводить невміння учнів застосовувати дані навички в нестандартних умовах, оскільки це питання змушує чітко й зосереджено аналізувати умову для того, щоб зорієнтуватися й дати відповідь А. Міркувати слід було в такому напрямку: ферменти – каталізуючі білки, які утворились у зернистій ендоплазматичній сітці, у комплексі Гольджі білки дозрівають і переміщаються у лізосоми, які й формуються у апараті Гольджі.

ZNOUA рекомендує. Цитоплазму та її компоненти треба знати «на зубок», а багато корисного для цього ви зможете знайти за посиланням: https://goo.gl/rNhTWz.

Порада від ZNOUA. У подібних завданнях, де прості факти завуальовані незвичною умовою, розмірковуйте над кожним варіантом. В і Г відкидаємо одразу, адже мітохондрії й пероксисоми «не з цієї опери». У варіанті Б наявна нелогічна послідовність, адже комплекс Гольджі – кінцева зупинка для оформлення синтезованих речовин, тож навіщо білкам потім переміщатися до рибосом? І як вони потраплять до лізосом?

 

Питання №10

 

Аналіз ZNOUA. Серед усіх органел лише три різновиди є двомембранними – ядро, пластиди та мітохондрії, тим не менш кожен четвертий учасник ЗНО обрав варіант Б, хоча рибосоми взагалі немембранні структури.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про організацію клітин у зручних таблицях і схемах тут.

Порада від ZNOUA. Готуючись до ЗНО, зверніть особливу увагу на теми, що стосуються будови клітин. У тесті трапляється багато питань, що базуються на цьому. Вони є нескладними й дають можливість наблизитися до омріяних 200 балів. Не забувайте: чим більше завдань ви розв’яжете під час підготовки, тим краще засвоїте тему.

 

Питання №11

 

Аналіз ZNOUA. Обрати правильний варіант Б можна було, маючи ґрунтовні знання з теми «Цитоплазма та її компоненти. Органели», на важливості якої неодноразово наголошено вище. Інші обрані варіанти відповідей можна пояснити хіба що бажанням учасників ЗНО вгадати потрібну відповідь.

Порада від ZNOUA. Біологія – наука, яка потребує не лише сліпого зазубрювання теорій та правил, але й візуального орієнтування, наочних прикладів у вашій голові, які допоможуть вам обрати правильну відповідь. Обов’язково виділяйте час для перегляду ілюстрацій та малюнків до будь-якої пройденої теми, адже зображення усіх біологічних структур та організмів, які трапляються в програмі ЗНО, не повинні лякати вас.

 

Питання №12

 

Аналіз ZNOUA. Уважно розгляньте графік. Зрозуміло, що інтенсивність фотосинтезу все ж залежить від концентрації СО2, адже положення кривої змінюється (варіант А не підходить), а саме інтенсивність зростає, бо крива графіка рухається від менших величин до більших (варіант В не підходить), але лише на проміжку, де концентрація вуглекислого газу збільшується ДО 0,1%, далі інтенсивність фотосинтезу стабільна (варіант Б не підходить, а от варіант Г правильний).

Порада від ZNOUA. Не втрачайте віри в себе навіть на тих питаннях, які змушують вас сумніватися у своїх знаннях. У даному випадку абсолютно не треба було пам’ятати, за якої  концентрації СО2 змінюється інтенсивність фотосинтезу. Відверто кажучи, знання з біології можна було взагалі не застосовувати, достатньо було проаналізувати графік суто з математичної точки зору.

 

Питання №13

 

Аналіз ZNOUA. Хвороба Дауна викликана наявністю зайвої (третьої) хромосоми в 21 парі. Окремі гени – ділянки молекули ДНК,одиниці спадкового матеріалу, що відповідають за формування певних елементарних ознак. Генотип — сукупність генів даного організму.Фенотип – сукупність всіх ознак і властивостей організму, що заклалися в процесі індивідуального розвитку генотипу. Але специфіка захворювання в тому, що порушення відбувається не на генному рівні і навіть не на хромосомному, а на геномному і діагностувати його можна за допомогою вивчення саме каріотипу – набору хромосом, специфічного для кожного виду організмів, що характеризується певною кількістю хромосом та особливістю їхньої будови.

Порада від ZNOUA. Генотип, геном, фенотип, каріотип, генофонд…У генетиці багато схожих слів з різними значеннями, і вони варті уваги. Спробуйте записати їх чітко у вигляді таблиці – термін і значення, і тоді запам’ятати їх буде легше.

 

Питання №14

 

Аналіз ZNOUA. На жаль, як видно з результатів відповідей учасників ЗНО, майже половина абітурієнтів не знає найвидатніших постатей-біологів. Так, саме Д. Й. Івановський є першовідкривачем вірусів.

ZNOUA рекомендує. Інформація про Д. Й. Івановського міститься зазвичай у темах, що стосуються неклітинних форм життя, але більше імен вчених-біологів і фактів про них ви зможете дізнатися за допомогою матеріалу: https://goo.gl/b3u3I2.

Порада від ZNOUA. Історична складова також є в ЗНО з біології, тож варто звертати увагу на Левенгука, Ламарка, Менделя, Павлова і т.д., а ще краще виписувати на окремий аркуш вченого та його внесок, щоб зручно було повторити перед самим іспитом. Без минулого немає майбутнього, тож шануйте й пам’ятайте внесок справді великих біологів. Прогресуйте й цікавтеся розвитком науки не тільки для ЗНО, але й для власної ерудиції.

 

Питання №15

Аналіз ZNOUA. Анаеробні бактерії для обміну речовин не потребують кисню із повітря (вони використовують кисень, отриманий у результаті біологічного розкладання води або солей неорганічних сполук). В основному це бактерії гниття. Варіант А не є правильним, бо аеробні бактерії так само можуть бути нездатними до фотосинтезу. Під варіантом Б «зашифровані» гетеротрофи, а під В – хемотрофи.

ZNOUA рекомендує. Прочитати про обмін речовин й енергії у прокаріотів можна за посиланням: https://goo.gl/P33w9T.

Порада від ZNOUA. Якщо вам трапляються незнайомі слова у завданні, спробуйте проаналізувати їх. Наприклад, у слові «анаеробний» можна знайти частинку «аеро», що свідчить про кисень і заперечне «ан» на початку – щось, що характеризує процес, який проходить без О2. У біології цей метод спрацьовує, оскільки багато термінів походять з грецької або латинської мови і несуть у собі «прихований» сенс, що є підказкою.

 

Питання №16

Аналіз ZNOUA. Спірогіра та ульва – представники відділу Зелені водорості, а порфіра – Червоні. 60% учасників ЗНО знали, що всім відома, можливо, не дуже смачна, проте корисна ламінарія – представник відділу Бурі водорості.

ZNOUA рекомендує. Повторіть представників кожного відділу водоростей тут.

Порада від ZNOUA. Важливо знати не лише загальну характеристику тої чи іншої таксономічної одиниці ботаніки та зоології, але й володіти достатнім запасом відомих представників кожної з них. Запам’ятати всі ці премудрі назви важко, але за допомогою тренувань та практики – цілком можливо!

 

Питання №17

Аналіз ZNOUA. В уривку йдеться про кам’яне вугілля, яке було утворене давніми папоротеподібними. Пригадаємо, що бурі водорості є цінним джерелом йоду, покритонасінні – квіткові рослини, які мають і декоративне, і продовольче значення, діатомові водорості містять SiO2, утворили корисну копалину діатоміт, із якої виробляють динаміт, до того ж діатомові водорості використовують як фільтри для води.

Порада від ZNOUA. Звертайте увагу на значення всіх представників живої природи, яких вивчаєте протягом підготовки до іспиту, –  від ціанобактерій до індійського слона. Читайте додаткову науково-популярну літературу, не обов’язково у величезних енциклопедіях, але й у корисних спільнотах у соціальних мережах. Один позапрограмний біологічний факт у день, і такі питання будуть вам під силу.

 

Питання №18

Аналіз ZNOUA. Лише 32% дали правильну відповідь на це питання, більшість учасників ЗНО обрали варіант Б, однак кедр – рослина більше відома своїми лікувально – профілактичними властивостями. Модрина ж дійсно унікально міцна і довговічна, цепояснюється особливим хімічним складом живиці, яка є довготривалим консервантом.

ZNOUA рекомендує. Цікавинки про модрину та палі з неї у Венеції знайдете за посиланням: http://kpi.ua/larix.

Порада від ZNOUA. Це завдання ще один доказ того, що предмет не варто механічно заучувати, слід жити ним і заглиблюватися все далі у біологічний дивосвіт. Тоді ви самі зможете «блиснути» інформацією для допитливих, не кажучи вже про гарантований бал за подібне завдання.

 

Питання №19

Аналіз ZNOUA. Варіант А та Б обрали лічені учасники ЗНО, розуміючи, що це реакції, що стосуються рослин та бактерій, а от варіант Г збив з пантелику 36,5% . Слід пам’ятати, що на формування умовного рефлексу потрібен час, і щойно народжене щеня може керуватися лише інстинктами – послідовними ланцюгами безумовних (вроджених) рефлексів.

ZNOUA рекомендує. Перегляньте інформацію про безумовні й умовні рефлекси, щоб краще їх розрізняти та розуміти механізми їх спрацьовування тут: http://medlec.org/lek3-1034.html.

Порада від ZNOUA. Уважно читайте умову, шукайте слова підказки й уточнення. У даному завданні допомагає зробити остаточний вибір на користь правильної відповіді словосполучення «щойно народжений».

 

Питання №20

 

Аналіз ZNOUA. Ще один тест – приклад того, що треба практикувати навички візуального орієнтування, про що йшлося вище, оскільки дати правильну відповідь на нього можна було, лише знаючи наочний матеріал з теми про Кишковопорожнинних.

ZNOUA рекомендує. Повторити особливості будови типу Кишковопорожнинних, до якого належить Гідра прісноводна та дізнатися нові факти про цих тварин можна тут.

 

Питання №21

Аналіз ZNOUA. Ще одне питання, що перевіряє знання представників різноманітних таксономічних одиниць, важливість якого ми обґрунтували в вищенаведених завданнях. Таким чином, пригадаємо: устриця їстівна та беззубка звичайна належать до класу Двостулкові, а ставковик великий – до класу Черевоногих. І правильний варіант Б, бо саме восьминіг є представником класу Головоногі.

ZNOUA рекомендує. Матеріал про загальну характеристику молюсків, їх різноманітність, роль в екосистемах та найпоширеніших представників знайдете за посиланням: http://shkolyar.in.ua/molyusky.

 

Питання №22

Аналіз ZNOUA. Лише 39% учасників ЗНО дали правильну відповідь на це завдання, хоча перевіряє воно знання типових особливостей будови членистоногих. Саме хітинова кутикула є зовнішнім скелетом для рако-, павукоподібних та комах – основних представників даного класу. Хребет є у тих представників типу Хордові, які стоять вище на еволюційній драбині. Хорда наявна лише в ланцетника, а гідроскелет у представників типів Круглі черви та Кільчасті черви.

ZNOUA рекомендує. Загальну характеристику класу Членистоногі та особливості процесів їх життєдіяльності читайте тут.

Порада від ZNOUA. Незважаючи на різноманітність тваринного світу, знати особливості будови кожної таксономічної одиниці – важлива складова шляху до 200 балів. Щоб легше запам’ятати, позначте кожну систему організму певним кольором і за ходом вивчення пишіть порівняльні конспекти будови різних таксономічних одиниць, використовуючи один і той самий «кольоровий шифр».

 

Питання №23


Аналіз ZNOUA. Завдання розраховане не тільки на контроль навичок, що стосуються орієнтування в будові тварин, але й на перевірку знання представників основних таксономічних одиниць зоології. Більше половини учасників ЗНО обрали неправильну відповідь – варіант А. Дійсно, опис, наданий в умові, схожий на дощового черв’яка, проте серця він НЕ має. Пригадаємо, що клас Земноводні або Амфібії поділяється на три ряди: Хвостаті, Безхвості та Безногі. Представником саме останнього  є черв’яга кільчаста, яка повністю підходить під надану характеристику.

ZNOUA рекомендує. Особливості будови та класифікацю класу Замноводні або Амфібії можна переглянути за посиланням: http://subject.com.ua/biology/zno/118.html.

 

Питання №24

 

Аналіз ZNOUA. Це завдання розраховане на ґрунтовну підготовку учасників ЗНО в галузі наочного розуміння того, який вигляд мають біологічні об’єкти, що є в програмі. Найпоширеніший помилковий варіант В обрали майже стільки ж людей, скільки й розпізнали правильну відповідь. Можливо, дехто вирішив, що кріт належить до надряду гризунів, як зображений поруч щур, і тому оминув цю відповідь, зупинивши вибір на варіанті В, однак кажан є представником ряду Рукокрилих. Качкодзьоб належить до ряду Однопрохідних.

ZNOUA рекомендує. Повторити класифікацію класу Ссавці та розглянути зображення представників, що ілюструють усе його різноманіття, можна тут.

Порада від ZNOUA. Не піддавайтеся стереотипам: не відносьте кажанів до птахів, а китів до риб. Опирайтеся лише на чіткі знання про систематику та відмінності анатомічної будови та фізіологічних процесів, а не на загальноприйняті уявлення, які можуть бути у вас ще з дитинства.

 

Питання №25

Аналіз ZNOUA. Перше твердження некоректне. Пригадаємо, що кістки в опорно-руховій системі з’єднуються рухомо (суглоб), напіврухомо за допомогою прошарків хрящової тканини та нерухомо, наприклад, шви у черепі. Друге висловлювання правильне, адже до поясу верхніх кінцівок дійсно входять ключиця та лопатка. Проте лише 27% абітурієнтів поставили хрестик на потрібному варіанті Б.

ZNOUA рекомендує. Найважливіша інформація про опорно-рухову систему людини знаходиться за посиланням: http://schoollib.com.ua/dovidnyk_shkolyara/biologiya/36.html.

Порада від ZNOUA. Шкільні знання з анатомії людини потрібні абсолютно кожному, а тим паче учасникам ЗНО з біології, багато з яких матимуть справу з медициною і вчитимуть у ВНЗ усі ямки і бугринки кісток латинською, не кажучи вже про українську мову. Отже, готуючись до іспиту, слід приділити досить уваги тому, як побудовані не тільки всі живі організми навколо, а й ми з вами, тим паче анатомія людини - це дійсно захоплива подорож у самих себе.

 

Питання №26

Аналіз ZNOUA. У організм коня вводять дифтерійну вакцину, яка містить вбиті або ослаблені мікроорганізми і викликає активний штучний імунітет у тварини, стимулює продукування антитіл до дифтерії. Дані антитіла й використовують для виготовлення протидифтерійної сироватки – препарату, що викликає пасивний штучний імунітет у людини і використовується саме для лікування. Звичайно, що за умов введення чистої крові або навіть сироватки ( це плазма крові з усіма складовими, крім фібриногену), імунної відповіді тварини можна навіть не дочекатися через реагування і склеювання між собою елементів крові людини й коня та смерті останнього.

ZNOUA рекомендує. Повторити, чим відрізняється вакцина від сироватки можна тут.

Порада від ZNOUA. Подібне питання з тою самою ілюстрацією вже було  раніше, тож раджу проходити всі пробні й основні ЗНО, які знайдете за посиланням:http://zno.osvita.ua/biology/ , бо саме так можна відчути специфіку тесту і, якщо пощастить, на своєму іспиті впізнаєте 1-2 питання, ідентичних минулорічним.

 

Питання №27

Аналіз ZNOUA. Під час фізичного навантаження більш активно відбувається обмін речовин, що призводить до зниження концентрації кисню в крові та збільшення CO2, що подразнює хеморецептори судин і вмикає рефлекторні дуги, які ведуть у довгастий мозок до дихального центру, котрий активує дихальні м’язи, збільшуючи частоту дихання. Як бачимо, приблизно 65% абітурієнтів не змогли встановити цей логічний ланцюг і обрали некоректну відповідь.

Порада від ZNOUA. У будь-якій живій системі, у тому числі й нашому організмі, все взаємопов’язано, і треба намагатися шукати ці зв’язки, щоб уміти аналізувати вплив різних зовнішніх і внутрішніх факторів на увесь організм і конкретні його системи. Більше того, інформація про вплив саме фізичного навантаження цікава з банальної побутової точки зору, адже всі прагнуть бути стрункими і здоровими.

 

Питання №28

Аналіз ZNOUA. Питання базується суто на знаннях про будову травної системи людини та особливості травлення, однак правильний варіант обрали лише 66%, і для цього завдання це дійсно невисокий показник. Укотре переконуємось, що нехтувати темами, які стосуються анатомії та фізіології людини, при підготовці до ЗНО не можна.

ZNOUA рекомендує. Інформацію про будову травної системи людини та внесок кожного органа в продуктивне травлення дивіться тут: http://schoollib.com.ua/dovidnyk_shkolyara/biologiya/40.html.

 

Питання №29

Аналіз ZNOUA. Завдання орієнтоване на перевірку володіння абітурієнтами інформацією про роль вітамінів у нашому харчуванні та наслідки порушення їх обміну, тобто гіповітамінози. Вітамін А потрібний для синтезу зорових пігментів, підтримання цілісності шкіри і слизових оболонок, нормального розвитку зубів і кісток, забезпечення репродуктивних функцій, є антиоксидантом. Й одна з патологій, викликана його дефіцитом, - куряча сліпота, що характеризується нездатністю бачити в темноті.

ZNOUA рекомендує. Запам’ятати роль основних вітамінів для організму людини і захворювання, викликані їх гіпо- або гіпервітамінозами можна за допомогою посилання: https://goo.gl/QZL1o5.

Порада від ZNOUA. У деяких захворюваннях можна простежити закономірність: перша буква слова назви патології збігається з літерою, що позначає вітамін (гіповітаміноз В1 – бері-бері;С – цинга), проте покладатися на це не варто. Слід добре проштудіювати значення кожного вітаміна для нашого здоров’я та наслідки порушення їх обміну, що можуть виникати. Як і в випадку з основними елементами, що входять до нашого організму, знання патологій, викликаних дефіцитом чи надлишком того чи іншого вітаміна допомагає краще засвоїти тему в цілому.

 

Питання №30

Аналіз ZNOUA. Це питання виявилося досить складним для учасників ЗНО, адже лише близько 40% дали коректну відповідь і дуже багато абітурієнтів вирішили, що має рацію лише хтось один з учнів. Пригадаємо будову нефрона. Діаметр приносної артеріоли справді більший за діаметр виносної, що пояснює утворення високого тиску в капілярах клубочка, і саме завдяки цьому високому тиску відбувається перший етап сечоутворення: з крові утворюється первинна сеча шляхом фільтрації рідини з капілярів клубочка в капсулу Шумлянського-Боумена. Мають рацію обидва учні.

ZNOUA рекомендує. Інформацію про видільну систему людини, будову нефрона, основної функціональної одиниці нирки, та процес утворення сечі читайте тут.

Порада від ZNOUA. Відповідаючи на подібні запитання, аналізуйте всі твердження, як окремі й незалежні висловлювання, щоб не заплутатися. Під час запитань, що стосуються будови анатомічних структур, спробуйте схематично замалювати їх поруч із завданням (у даному випадку можна зобразити нефрон, тоді простіше пригадати нюанси про різниці тисків у приносних і виносних артеріолах й етапи утворення сечі), так буде легше зосередитися.

 

Питання №31

Аналіз ZNOUA. Відверто кажучи, це не надто вдалий малюнок ендокринної залози, у котрій учасники ЗНО повинні були впізнати щитоподібну залозу й відповідно обрати варіант А за правильний, бо гормони, які вона секретує, – тирозин та тироксин. Таким чином абітурієнти повинні були  продемонструвати знання з тем про гуморальну регуляцію організму й ендокринні залози людини.

ZNOUA рекомендує. Пригадати поняття «гормон», основні залози внутрішньої секреції та захворювання, що пов’язані з їх дисфункцією можна за допомогою посилання: https://goo.gl/UVl6Tt.

Порада від ZNOUA. Зображення, підібрані для тесту ЗНО з біології, не завжди зрозумілі або чіткі, однак це не повинно зупиняти вас на шляху до найвищого балу за іспит. Ще раз наголосимо на важливості практики на тестах ЗНО з минулих років, оскільки зображення можуть повторюватися.

 

 

Питання №32

Аналіз ZNOUA. Запитання видалося більш-менш неважким, тому 68% учасників ЗНО впоралися з ним. Застосовуючи знання про будову нюхової сенсорної системи, дійсно легко віднайти коректний варіант Б.

ZNOUA рекомендує. Повторити будову всіх органів сенсорних систем людини можна тут.

Порада від ZNOUA. Лайфхак з розкладанням слів на частинки спрацював би і тут: «фото» - щось пов’язане зі світлом, «термо» - температура, «механо» - вплив на кшталт дотику, а «хемо»? Точно стосується хімії, певних речовин, у даному випадку молекул аромату троянди. До того ж, готуючись до іспиту, не поділяйте тему на «важливі» і «неважливі» складові. Багато хто, вивчаючи сенсорні системи, приділяє увагу лише слуховій та зоровій, але ЗНО побудовано на дрібницях, і подібне завдання тому доказ.

 

Питання №33

Аналіз ZNOUA. Цей тест виявився не під силу аж 73%  абітурієнтів. Успадкування даної ознаки відбувається за проміжним характером. Тобто домінантні гомозиготи (АА) – мертві, з численними аномаліями, гетерозиготи (Аа) – безшерсті цуценята і рецесивні гомозиготи (аа) – шерстисті. Мають рацію усі три собаководи. Ввести в оману могло те, що частіше летальними властивостями володіють поєднання рецесивних, а не домінантних генів у гомозиготі. Або розподілення потомства за ознаками 2:1 ( в умові), по факту 1(АА, оскільки такі цуценята помирають, то їх не враховували):2(Аа):1(аа).

ZNOUA рекомендує. Переглянути найпотрібнішу інформацію з теми «Основи генетики» можна за посиланням: https://goo.gl/FTKKVO.

Порада від ZNOUA. Задачі з генетики лякають більшість учасників ЗНО з біології. А дарма. Засвоївши основні правила і закони успадкування, розв’язування абсолютної більшості задач не викликає жодних труднощів. Головне в цьому – практика, практика і ще раз практика. На самому іспиті завжди письмово оформлюйте задачу, навіть якщо ви впевнені у відповіді на 100%! Робіть перевірку. У завданнях такого типу пробуйте різні варіанти поєднання генів та ознак, що вони несуть, і порівнюйте їх з умовою: ті, які будуть у неї «вписуватись», і будуть правильними.

 

Питання №34

Аналіз ZNOUA. По-перше, звертаємо увагу, що гетерогаметна стать – жіноча, отже, самка канарки має генотип Х(В)Y, а самець – X(b)X(b). Самка утворює гамети з генами  Х(В) і Y, а самець лише X(b). Таким чином, 50% потомства будуть з генотипом Х(В)X(b) – зелені самці, а 50% з генотипом X(b) Y – коричневі самки. Коричневих самців не буде. Якщо розмірковувати в даному напрямку, то з легкістю можна потрапити до 13%, які обрали коректну відповідь.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про успадкування ознак, зчеплених зі статтю, та навіть про мітохондріальну або цитоплазматичну спадковість читайте тут.

Порада від ZNOUA. До вищеперелічених порад для успішного розв’язування генетичних задач можна додати те, що варто дуже уважно читати завдання. Особливість цієї задачі полягає в тому, що жіноча стать гетерогаметна, про що зазначено в останньому реченні умови. Для нас це трохи незвично, оскільки в людей усе навпаки.

 

Питання №35

Аналіз ZNOUA. Модифікаційна мінливість - це фенотипова мінливість, яка виникає в процесі індивідуального розвитку організмів і не передається нащадкам. Якщо мова йде про расові відмінності (а цей варіант обрало майже стільки ж учасників ЗНО, скільки й тих, хто заробив бал на коректній відповіді), то це закладено генетично і передається з покоління з покоління, як і редукція травної системи у ціп’яка, яку можна поясними еволюційними пристосуваннями  до паразитарного способу життя. Альбінізм викликає мутантний ген, і зміни відбуваються також на рівні генотипу, що не характерно модифікаційній мінливості. Кількість еритроцитів же збільшується з висотою, бо насиченість киснем повітря стає меншою й організм намагається компенсувати нестачу О2, після повернення на звичну висоту еритроцити повертаються до значень норми.

ZNOUA рекомендує. Інформація про модифікаційну та мутаційну мінливість за посиланням: https://goo.gl/QUakD1.

Порада від ZNOUA. Для успішного закріплення знань про різновиди мінливості треба добре знатися на прикладах того чи іншого виду, щоб провести аналогію навіть у тому випадку, якщо перед вами не зовсім стандартний варіант. Намагайтеся уявити, чи буде зберігатися певна риса за інших умов, після припинення дії стимулюючих факторів тощо, тоді буде простіше відділити генетичні мутації від неспадкових.

 

Питання №36

Аналіз ZNOUA. Вегетативне розмноження – спосіб нестатевого розмноження, при якому нові особини утворюються з порівняно великих диференційованих частин батьківського організму. Природне вегетативне розмноження характерне саме для суниці лісової: вона розмножується вусами, тобто пагонами.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про різницю статевого і нестатевого розмноження дізнайтеся тут, а про різновиди нестатевого розмноження тут.

Порада від ZNOUA. Навіть маючи чудову теоретичну базу з теми про розмноження організмів, можна заплутатися у подібних питаннях, тож наголошую знову: вчіть приклади! Якщо,однак, вам трапився незнайомий варіант, спробуйте уявити, як би він розмножувався вегетативно? Чи зміг би жук поділитися? А ящірка? Очевидно, що ні. Підключайте логіку, згадуйте матеріал із зоології (як розмножуються плазуни, комахи), ботаніки і т.д.

 

Питання №37

Аналіз ZNOUA. Завдання перевіряє знання учасників ЗНО з екології, їх усвідомлення поняття «екосистеми», синонімом до якого слугує саме варіант Б, який обрала найбільша кількість тих, хто помилився, не звернувши увагу, що полуниці засіяли саме люди, рукотворно.

ZNOUA рекомендує. Знайти різницю між фіто- та біогеоценозом, біотопом та біоценозом допоможе посилання: https://goo.gl/fW5eX3.

Порада від ZNOUA. Усе, що створено людиною: чи то поле з пшеницею, чи садок біля дому – є агроценозом, тому навіть не дивіться, що саджають і на місці чого, якщо це зроблено штучно, то відповідь очевидна.

 

Питання №38

Аналіз ZNOUA. Дуже багато абітурієнтів допустили помилку, обравши варіант Г, де послідовність компонентів ніби й правильна, але фактично «розвернута» ззаду наперед. Пам’ятаємо, що початковою ланкою в ланцюгах живлення можуть бути рослини, мертві рослини, рештки чи послід тварин, але ніяк не хижаки і проводити паралель, що стрілочки показують напрямок поїдання одного організму іншим некоректно.

ZNOUA рекомендує. Повторіть, що таке трофічний ланцюг, його різновиди, а також поняття «екологічна піраміда» тут.

 

Питання №39

Аналіз ZNOUA. Припустімо, що спочатку мадейрський жук мешкав на стабільній материковій частині світу, а потім в результаті, наприклад, руху плит земної кулі вона відокремилась і стала острівною. Звичайно, жуки з гарно розвиненими крилами  часто заносились у море й помирали. Таким чином, для збереження популяції еволюція «скористалася» дизруптивним природним добором, щоб збільшити кількість безкрилих або млявих жуків і направити розвиток даних комах саме в такому руслі.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про природний добір читайте за посиланням: https://goo.gl/0xpJP8, а про теорію еволюції Ч. Дарвіна та її «спадкоємицю» - синтетичну теорію еволюції дізнайтеся тут.

Порада від ZNOUA. Тут невеличкою підказкою слугує ім’я Ч. Дарвіна, тому що всім відома його праця «Походження видів» (уривок якої й надано в умові). Саме в ній природний відбір був вперше представлений широкій громадськості, що й указує на правильну відповідь. Звертайте увагу на деталі.

 

Питання №40

Аналіз ZNOUA. 23% учасників ЗНО обрали варіант Б, хоча в умові чітко розмежовано, що існує два різні види: завезена з Європи і та, що живе в Австралії, місцева, без жала. Таким чином, маємо справу з міжвидовим різновидом боротьби за існування. Тест ще раз наголошує, що треба уважно читати умову, про що ми згадували раніше.

ZNOUA рекомендує. Інформацію про різновиди боротьби за існування шукайте за посиланням: https://goo.gl/Byk8rj.

 

Питання №41

Аналіз ZNOUA. Завдання розраховане на перевірку знань значення для живих організмів органічних сполук. Зайва відповідь Д характеризує воду.

ZNOUA рекомендує. Прочитати про особливості хімічного складу живих організмів можна тут.

Порада від ZNOUA. Розв’язуючи завдання на встановлення відповідностей, одразу викреслюйте ті пари або зайві варіанти, які вам відомі, щоб не плутатися. 

 

Питання №42

Аналіз ZNOUA. Для початку слід розібратися, які саме структури клітини позначені цифрами: 1 – плазматична мембрана, 2 – мітохондрія, 3 – клітинний центр і 4 – ядерце. Тоді встановити функції зовсім не важко. Не забувайте, що завдання з цитології досить об’ємна складова ЗНО, на чому ми наголошували раніше.

ZNOUA рекомендує. Як і в питаннях 7-11, повторюємо будову клітини та функції усіх її структур за посиланням: https://goo.gl/oSyt44.

 

 

Питання №43

Аналіз ZNOUA. Питання орієнтоване суто на знання характеристики родин відділу Покритонасінні.

ZNOUA рекомендує. Детальніше про порівняльну характеристику родин відділу Покритонасінні читайте тут.

Порада від ZNOUA. Різноманіття родин відділу Покритонасінні, їх розрізнення в будові, представниках, значенні збиває з пантелику багатьох абітурієнтів. І не дарма, це дійсно складна для запам’ятовування тема. Проте для полегшення процесу її вивчення складайте таблиці, де систематизовано будуть подані всі відмінності. І обов’язково перегляньте цю табличку перед іспитом, тоді завдання такого типу не будуть вас лякати. Намагайтеся згадувати представників родини, їх зовнішній вигляд та де ви їх використовуєте – це може допомогти зробити коректний вибір відповіді.

 

Питання №44

Аналіз ZNOUA. На першому зображенні бачимо крилаточки клена, зрозуміло, що вони розповсюджуються вітром, на другому – скажений огірок, якому властиве саморозповсюдження, на третьому -  малина, що поширюється птахами і на четвертому – плоди череди, що переносяться тваринами, кріплячись гачками за їх хутро.

ZNOUA рекомендує. Коротко і ясно про поширення плодів і насіння рослин у природі читайте за посиланням:https://goo.gl/2eMABf.

Порада від ZNOUA. Як ви могли помітити, в біології на багато завдань можна дати правильну відповідь, використовуючи раціональне мислення, уяву та знання з суміжних тем та наук. Це одне із них. Легко пригадується, як кружляють у повітрі крилатки клена, як смакує малина, приваблюючи птахів, як зненацька «вибухає» шалений огірок тощо.

 

Питання №45

Аналіз ZNOUA. Хоча клас Комах найчисельніший і найрізноманітніший в усьому тваринному царстві, запам’ятати основних представників його рядів не так складно, тим паче в ЗНО використовують типових комашок, знайомих усім. Тож за дане завдання, що контролює знання з вищенаведених тем, реально набрати всі 4 бали.

ZNOUA рекомендує. Актуалізувати знання про різноманіття комах допоможуть два посилання: https://goo.gl/CMKsDr; https://goo.gl/CnLaSO.

 

Питання №46

Аналіз ZNOUA. Встановити відповідність досить легко, це пояснює і те, що аж 33% отримали максимальні 4 бали, і 40% - 3, ймовірно, зробивши помилку з ідентифікацією третього зображення – це яєчник, орган жіночої статевої системи.

Порада від ZNOUA. Хоч і не дуже вдале третє зображення ввело в оману багатьох абітурієнтів, воно вже зустрічалося у минулорічних ЗНО. Тож ще раз – запам’ятовуємо зображення, тренуємо візуальну орієнтацію та розв’язуємо наявні у мережі тести ЗНО.

 

Питання №47

Аналіз ZNOUA. Ключові слова-підказки в умові –  «відсутність плодів і плодолистків», отже, мова йде про відділ Голонасінні. Зрозумівши це, неважко підібрати цифри-характеристики.

ZNOUA рекомендує. Інформацію про відділ Голонасінні знайдете тут.

Порада від ZNOUA. Застосовуйте для розв’язання подібних завдань метод виключення. Наприклад, підбираючи першу характеристику, розуміємо, що одно- і дводольні – відділ Покрито-, а не Голонасінних, залишається один можливий варіант і т.д.

 

Питання №48

Аналіз ZNOUA. Читаючи опис, розуміємо, що йтьться про рецептори, які, ймовірно, розпізнають певні медіатори – норадреналін, ацетилхолін. За хімічною природою рецептори – білки, які, безперечно, складаються з амінокислот і виконують сприймаючу функцію.

Порада від ZNOUA. У таких питаннях головне розгадати, що «зашифровано» в умові, тоді вибір характеристик не займе багато часу. Знову використовуємо метод моментального виключення неправильних варіантів.

 

Питання №49

Аналіз ZNOUA. На малюнку – усім відома коала. Це представник класу Ссавці, підкласу Справжні звірі, ряду Сумчасті. Тож треба схарактеризувати добре знайомого нам ссавця.

ZNOUA рекомендує. Переглянути основну характеристику класу Ссавці можна за посиланням: https://goo.gl/F1HYMa.

 

Питання №50

Аналіз ZNOUA. Судини, які несуть кров від серця мають назву артерій. Їх стінка складається з 3-х шарів: сполучнотканинного, м’язового і внутрішній шар із одношарового епітелію; є дуже еластичними, адже постійно відчувають тиск крові, що викидається з серця. Тиск крові в артеріях найвищий – до 120 мм рт. ст.

ZNOUA рекомендує. Прочитати про будову серцево-судинної системи людини можна тут.

 

 

Аналіз підготувала

викладач біології в компанії ZNOUA

студентка НМУ ім. Богомольця

Каташинська Валерія

 

 

 

 

 

 


Хочете слідкувати за усіма оновленнями блогу ZNOUA? Підпишіться на новини у формі знизу!

 

Хочеш першим дізнаватись новини про ЗНО?

Заповни форму і отримуй найсвіжішу інформацію для ефективної підготовки до ЗНО.


Бути в курсі останніх новин ЗНО

Ми проти спаму. Ваша особиста інформація ніколи не буде передаватися стороннім особам

Вау, тепер отримати 200 балів на ЗНО ще простіше!

Чекай на наше «дякую» на свої пошті. Обіймаємо.

Коментарі

Про насМи в Києві

Ми у Львові

Ми у Запоріжжі

Що ми пропонуємо

Франшиза

©  ZNO.UA - всі права захищено. Копіювання дозволяється лише за умови розміщення активного клікабельного посилання на ZNO.UA