Узагальнювальне слово при однорідних членах речення (2 частина)

 

 

В минулій частині я розповідала про однорідні члени речення. А зараз ми з вами перейдемо до узагальнювального слова. Проте спочатку варто нагадати, що таке однорідні члени речення. Це члени речення, які відносяться до одного і того самого слова, відповідають на одне й те саме питання та є одним членом речення. 

Узагальнювальні слова — це слова або цілі словосполучення, що об’єднують в одну групу всі перелічувані однорідні члени речення: А Соловей аж горло надриває і на всі заставки співає: щебече, і свистить, і тьохкає, і торохтить.

 

Розділовий знак

Коли вживається

Приклад

Двокрапка

якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, ставиться безпосередньо перед ними

Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі.

перед однорідними членами можуть вживатися слова як-от, тобто, наприклад, а саме. Тоді перед ними ставиться кома, а після них — двокрапка

Весільний обряд складається з трьох частин, а саме: заручини, сватання і весілля Тире

якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то ставиться одразу після них

На вершечку стрілецької гори, на горах і в долинахскрізь уже панувала тиша.

 

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується, то перед однорідними членами ставиться двокрапка, а після них — тире. Наприклад: Усе навколо: дерева, птахи, люди сповнене весняної, пружної, нестримної сили.

Запам’ятати правила вживання розділових знаків допоможуть схеми:

О, О, О — УС…

 …УС: О, О, О.

 …УС, як-от: О, О, О.

 

 УС: О, О, О —…