Однорідні члени речення (1 частина)

 

 

Правильно визначати однорідні члени речення треба вміти задля успішного написання власного висловлення та виконання тестів, оскільки вони мають особливу постановку розділових знаків. 

Однорідними називаються члени речення, які відносяться до одного й того самого слова, відповідають на одне й те саме питання, та є одним членом речення. Наприклад: Маяк навперемін кладе на море то зелену, то червону смугу. 

Однорідні члени речення поєднуються різними видами  зв’язку. 


Розділові знаки при ОЧР

Розділовий знак

Коли вживається

Приклад

Кома між однорідними членами

якщо вони не з’єднані сполучниками

Сниться мені поле, вечори барвисті, береги пахучі рідного Дінця (В. Сосюра).

якщо однорідні члени з’єднані протиставними чи повторюваними єднальними або розділовими сполучниками

1. Світить сонце, та не гріє. 2. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля (З тв. Т. Шевченка).

якщо в одному ряді однорідних членів повторюваними сполучниками з’єднано лише частину однорідних членів, коми ставимо між усіма однорідними членами

Запахла осінь в’ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом (М. Рильський).

якщо однорідні члени речення з’єднані парами, коми ставимо між парами однорідних членів

Краю мій! Люблю я тебе вдень і вночі, вранці і ввечері, не знаю краю своєї любові (Панас Мирний).

якщо однорідні члени з’єднані парними сполучниками як… так, не так… як, не тільки… а й, хоч… але й, не стільки… скільки, настільки… наскільки, якщо не… то, кома ставиться перед другою частиною сполучника

Кожній людині потрібна як похвала, так і критика (О. Гончар)

Крапка з комою між однорідними членами

якщо вони поширені або далекі за змістом

Говорили ті книжки про право кожного й про волю те право добувати; судили про звіра й чоловіка; про світ і його закони довічні (Панас Мирний).

Тире між двома однорідними членами

якщо другий член протиставляється першому (перед ним можна вставити сполучники а, але)

Не вітербуря над землею в замети клала білий сніг (Л. Первомайський).


Запам’ятати правила вживання розділових знаків допоможуть схеми:

 

…О, О, О, О…

 …О чи О…

 …О та (= і) О… 

…О, та (= але) О…

 …і О, і О, і О, і О…

 …О, О, і О, і О…

 …О, О, О і О…

 …О і О, О і О… 

…О; О… (поширені) 

 

…О — О… (протиставлення)