Художні засоби на ЗНО (2 частина)

 

 

На ЗНО важливо знати теорію літератури, вона містить тропи. Тропи — це засоби увиразнення мови творів, які реалізуються в словах чи словосполученнях, вони бувають різноманітними. На екзамені вам можуть трапитися завдання з вимогою визначити той чи інший художній засіб, використаний у творі, тому їх необхідно знати.

Метафора — художній засіб, який розкриває сутність одних явищ чи предметів через інші за подібністю або контрастністю. «Перли в душу сію, палають хмари, пливе за роком рік.» (В. Симоненко)

Метонімія — перенесення значення слів із певних явищ і предметів на інші за суміжністю, близькістю. «Усе село вибігло на вулицю; читати Шевченка». (Бо вибігло не село, а люди, що живуть у селі; читаємо не Шевченка, а твір, написаний Шевченком)

Оксиморон — поєднання логічно несумісних понять. «Найсумніша втіха» (Л. Костенко); «дзвінка тиша, живий труп, гіркий мед» 

Паралелізм — паралельне зображення явищ із різних сфер життя (напр., явище природи — стан людини), відтворення одних явищ на тлі інших, зіставлення їх переважно за ознакою дії. «Віють вітри, віють буйні. Аж дерева гнуться. Ой, як болить моє серце. А сльози не ллються.» (Маруся Чурай).

Персоніфікація — олюднення; наділення неживих предметів властивостями людини. «Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани(II. Тичина).

Порівняння — зображення одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою:

  • сполучників як, мов, наче, ніби;

  • форми орудного відмінка.

«Я Ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів» (П. Тичина). «А Марфа бiжить на роботу, птахою летить» (Гр. Тютюнник).

Риторичне звертання — звернення до абстрактних понять, неживих предметів або до відсутніх людей, як до присутніх. «О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! вгорі спинися...» (Олександр Олесь).

Риторичне запитання — питання, поставлене не для того, щоб отримати відповідь, а з метою наголосити на стані, ознаці, процесі та ін. «Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала. Моє ти серце надірвала...»

(І. Франко).

Символ — заміна абстрактного або узагальненого поняття конкретним образом. Голуби в поемі «Сон»        Т. Шевченка символізують душі померлих козаків.

Тавтологія — спеціальне або непередбачене повторення тих самих чи спільнокореневих слів. «3 далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія» (М. Хвильовий).

Рефрен — повторення групи слів, рядка або кількох віршових рядків у строфах. «Ті на ловецтво готують собак. В сих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум.» (Г.Сковорода). Виділені рядки повторюються у творі тричі.