Типові граматичні помилки при написанні власного висловлення (1 частина)


Твір на ЗНО з української мови відіграє важливу роль, оскільки за нього ви можете отримати цілих 20 балів! Серед яких 12 балів – за зміст тексту та 8 балів – за мовне оформлення. Часто під час написання учні допускають помилки, не помічаючи цього, і, відповідно, втрачають омріяні бали. Тому пропоную вам звернути увагу на помилки задля успішного складання ЗНО.

ТИПОВІ ГРАМАТИЧНІ ПОМИЛКИ В РЕЧЕННЯХ

  1. Порушення норм використання дієприкметників, дієприкметникових зворотів: «До уваги працюючих у нічну зміну.»

  2. Порушення норм використання дієприслівників і дієприслівникових зворотів: «Виїхавши з лісу, почало смеркати

  3. Уживання, крім іменника та займенника, що на нього вказує, іншого іменника в тому ж роді й числі: «Письменник розповідає про Івана Дідуха й чому він емігрує.»

  4. Неправильне узгодження підмета з присудком: «Прийшли ті, хто виявили бажання піти в музей.»

  5. Помилкове конструювання складнопідрядних речень (підрядна означальна частина має стояти після означуваного слова): «Квітка наповнена сонцем, яка мені усміхається.»

  6. Конструювання речень із непрямою мовою (заміна прямої мови на непряму має супроводжуватися стилістичними та граматичними змінами): «Співак пообіцяв слухачам, що я виконаю вашу улюблену пісню.»

Це був гайд лише граматичними помилками. Лексичні й стилістичні будуть у другій частині)).